HP LaserJet 4050 Printer series - Installere og konfigurere for utskrift med Windows

background image

Installere og konfigurere for utskrift med
Windows 9x

Utfør følgende trinn før du starter HP Fast InfraRed-driveren:

1

Velg HP LaserJet-skriveren som standardskriver fra
panelet Skrivere.

2

Gå til Egenskaper/Detaljer mens du er i det samme
Skrivere-panelet, og kontroller at Virtual Infrared LPT
Port (Virtuell infrarød LPT-utgang)
er valgt.

3

Klikk på filen som skal skrives ut.