HP LaserJet 4050 Printer series - Utføre utskriftsjobben

background image

Utføre utskriftsjobben

1

Juster den bærbare datamaskinen (eller annen bærbar
enhet som er utstyrt med et IRDA-kompatibelt IR-vindu)
innenfor en avstand av 1 meter fra HP Fast InfraRed
Receiver. IR-vinduet må ha en vinkel på +/- 15 grader for å
oppnå effektiv utskriftsforbindelse. Figur 5 illustrerer
påkrevd justering av enheter som er nødvendig for utskrift.

Figur 5

Justering av enheter som brukes til utskrift

1 meter

background image

NO

HP Fast InfraRed Receiver

11

2

Skriv ut utskriftsjobben. Statusindikatoren på HP Fast
InfraRed Receiver lyser, og etter en kort forsinkelse vises
meldingen

BEHANDLER JOBB

på skriverens statuspanel.

Hvis statusindikatoren ikke lyser, må du justere HP Fast
InfraRed Receiver i forhold til IR-utgangen på senderutstyret
igjen, sende utskriftsjobben på nytt, og sørge for at alle
enhetene er justert som vist på Figur 5. Hvis du må flytte på
utstyret (f.eks. for å fylle på papir), må du kontrollere at alle
enheter er innenfor driftsrekkevidden som er vist i Figur 5.
Dette er den eneste måten å opprettholde forbindelsen på. Hvis
forbindelsen blir avbrutt før utskriftsjobben er fullført, slokker
statusindikatoren for HP Fast InfraRed Receiver. Du har da 40
sekunder på deg til å gjenoppta forbindelsen og fortsette
utskriften. Hvis forbindelsen gjenopptas i løpet av denne tiden,
lyser statusindikatoren igjen.

Merk

Forbindelsen blir helt brutt hvis senderutgangen flyttes utenfor
driftsrekkevidde (se Figur 5), eller hvis noe som passerer
utgangene, blokkerer overføringen i mer enn 40 sekunder.
(Denne blokkeringen kan være en hånd, papir eller til og med
direkte sollys.) Utskrift med HP Fast InfraRed Receiver kan gå
litt langsommere enn utskrift med en kabel som er koblet direkte
til parallellutgangen, avhengig av utskriftsjobben.

background image

12

HP Fast InfraRed Receiver

NO