HP LaserJet 4050 Printer series - DOC-bestemmelser (Canadian Department of Communica

background image

DOC-bestemmelser
(Canadian Department of Communications)

Dette digitale apparatet overstiger ikke grensene for klasse B
for utslipp av radiostøy fra digitale apparater, som beskrevet i
kravene for radioforstyrrelser i Canadian Department of
Communications.

Overholdelse av disse bestemmelsene krever bruk av
skjermede kabler.