HP LaserJet 4050 Printer series - Garanti

background image

Garanti

HP garanterer at HP Fast InfraRed Receiver er uten mangler,
og oppfyller spesifikasjonene for IR-mottakere, slik som
beskrevet av HP på det tidspunktet da det opprinnelige kjøpet
fant sted, i ett år. Under denne garantien vil HP, etter egen
vurdering, reparere eller skifte ut eventuell IR-mottaker som har
mangel eller ikke oppfyller spesifikasjonene for IR-mottakere.
Ekstrautstyr, kabler, tilbehør og medfølgende deler er dekket av
den samme garantien som HP Fast InfraRed Receiver. Kjøper
må betale fraktomkostninger for å levere tilbake utskiftet utstyr
under denne garantien.

Hvis du mener at IR-mottakeren har mangel, skal du ringe til
teknisk støtte hos HP eller nærmeste salgskontor for
assistanse.

Garantien dekker ikke (1) IR-mottakere med uleselige
serienumre, og (2) IR-mottakere som er brukt med
inkompatibelt tilbehør. Garantien dekker ikke skade som følge
av: (1) unormale tilstander, inkludert, men ikke begrenset til,
ulykker, brann, oversvømmelse, osv., (2) vanskjøtsel eller
misbruk av IR-mottaker, (3) årsaker utenfor IR-mottakeren,
inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd eller -svingninger,
klimaanlegg, luftfuktere, etc., og (4) vedlikehold, reparasjoner,
endringer eller modifikasjoner som er utført av annen person
eller entitet enn HP.

Denne garantien har fortrinnsrett fremfor alle andre garantier,
uansett om de er uttrykt, underforstått eller lovbestemt. HP
garanterer ikke IR-mottakerens salgbarhet eller anvendelighet
til et bestemt formål. HP er ikke ansvarlig for eventuelle
spesielle, indirekte eller tilfeldige skader eller
konsekvensskader, selv om HP er underrettet om muligheten
for at slike skader kan oppstå. Noen stater tillater ikke
utelatelser eller begrensninger i visse ansvarsforhold, slik at
begrensningene ovenfor kanskje ikke gjelder for alle kunder.
Denne garantien gir forbrukeren bestemte juridiske rettigheter.
Det er mulig at kunden i tillegg har andre juridiske rettigheter,
som varierer fra sted til sted.

background image

22

HP Fast InfraRed Receiver

NO

background image
background image

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.