HP LaserJet 4050 Printer series - Konformitetserklæring

background image

Konformitetserklæring

i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN45014

Produsentens navn:

Hewlett-Packard Company

Produsentens adresse:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer at dette produktet

Produktnavn:

HP Fast InfraRed Receiver

Modellnummer:

C4103A

Ekstrautstyr:

ALT

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

Sikkerhet:

IEC 950:1991+A1+A2+A3 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4

IEC 825-1:1993 / EN 60825-1:1994 klasse 1 (Laser/LED)

EMC:

CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 klasse B1

EN50081-1:1992

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 -

4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 -

3 V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 -

0,5 kV signallinjer

1,0 kV strømlinjer

FCC-bestemmelse 47 CFR, del 15 klasse B2 / ICES-003, 2. utg /
VCCI-21

AS / NZS 3548:1992 / CISPR 22:1993 klasse B1

Tilleggsopplysninger:

Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med følgende direktiv,
og er utstyrt med CE-merking i henhold til:

EMC-direktiv 89/336/EU

1) Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal
Computer Systems.

2) Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-regelverket. Bruk er underlagt
følgende to betingelser: (1) dette utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
(2) dette utstyret må akseptere eventuell forstyrrelse det mottar, inkludert forstyrrelser
som kan forårsake ufordelaktig drift.

Gjelder BARE for informasjon om samsvar:

I Australia, ta kontakt med:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia
Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Australia.

I Europa, ta kontakt med :

Nærmeste Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller
Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen,
Tyskland (TELEFAKS: +49-7031-14-3143)

I USA, ta kontakt med:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 USA
(Telefon: 208-396-6000)

background image

NO

HP Fast InfraRed Receiver

19