HP LaserJet 4050 Printer series - VCCI-bestemmelser (Japan)

background image

VCCI-bestemmelser (Japan)

ADVARSEL!

Bruk av kontroller, eller utføring av justeringer eller andre
prosedyrer enn de som er angitt i denne brukerhåndboken, kan
medføre utsettelse for farlig stråling.

background image

NO

HP Fast InfraRed Receiver

21