Pomoc usługi HP LaserJet 4050 Printer series

background image

HP Fast InfraRed Receiver
do drukarek HP LaserJet
i mopierów HP

Polski

Instrukcja obsługi

background image
background image

HP Fast InfraRed Receiver
(urządzenie odbiorcze na
podczerwień) do drukarek
HP LaserJet i mopierów HP

Instrukcja obsługi

background image

Hewlett-Packard Company

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 USA

© Prawa autorskie

Hewlett-Packard

Company, 1999 r.

Wszystkie prawa

zastrzeżone. Zabroniona

jest reprodukcja,

adaptacja lub tłumaczenie

na inne języki bez

uprzedniej pisemnej

zgody, z wyjątkami

dozwolonymi w ramach

praw autorskich.

Wydanie pierwsze,

Luty 1999 r.

Gwarancja

Informacje zawarte w

niniejszym dokumencie

mogą zostać zmienione

bez powiadomienia.

Firma Hewlett-Packard nie

udziela żadnych gwarancji

w odniesieniu do zawartych

tu informacji.

HEWLETT-PACKARD

SZCZEGÓLNIE ODDALA

WSZYSTKIE

IMPLIKOWANE

GWARANCJE

SPRZEDAWALNOŚCI I

PRZYDATNOŚCI DO

OKREŚLONYCH CELÓW.

Firma Hewlett-Packard nie

będzie odpowiedzialna za

żadne szkody

bezpośrednie, pośrednie,

przypadkowe, wynikowe

lub inne, związane rzekomo

z dostarczeniem lub

używaniem tych informacji.

Znaki handlowe

Microsoft

®

, MS

Windows

®

, Windows

®

i

Windows NT

®

zarejestrowanymi w USA

znakami handlowymi firmy

Microsoft Corporation.

PostScript™ jest znakiem

handlowym firmy Adobe

Systems Incorporated i

może być zarejestrowany

w pewnych krajach.

background image

PO

iii

Spis treści

Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Czynności wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Instalacja urządzenia HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalacja sterownika na podczerwień w Windows 9x . . . . . . . . . . . . 8
Instalacja sterownika na podczerwień w systemie Macintosh . . . . . . 8

Drukowanie za pomocą urządzenia HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . 9

Ustawianie drukowania w Windows 9x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ustawianie drukowania w systemie Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wykonywanie zlecenia druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Obchodzenie się z urządzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Czyszczenie urządzenia HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . . . . . 12

Diagnostyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Specyfikacje produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Układ wtyków DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oświadczenie Federal Communications Commission

(FCC - Federalnej Komisji d/s Łączności) USA . . . . . . . . . . . . 19

Oświadczenie kanadyjskiego Departamentu d/s Łączności

(Department of Communications - DOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Oświadczenie VCCI (Japonia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

background image

iv

PO

background image

PO

1