HP LaserJet 4050 Printer series - Diagnostyka

background image

Diagnostyka

Jeżeli wystąpi problem w czasie pracy urządzenia HP Fast
InfraRed Receiver, należy postępować zgodnie z poniższymi
czynnościami:

1

Sprawdź w instrukcji obsługi komputera, czy sprzęt jest
zgodny z urządzeniem HP Fast InfraRed Receiver, czy
odpowiada wymaganiom systemowym i czy wykonano
odpowiednie procedury instalacji sprzętu i oprogramowania.

2

Zobacz wykres diagnostyczny na stronie 14, aby sprawdzić,
czy podano tam rozwiązanie danego problemu.

3

Jeżeli problem dalej występuje, albo istnieje możliwość wady
urządzenia HP Fast InfraRed Receiver, zobacz część
dotyczącą pomocy w instrukcji obsługi.

Przed wykonaniem telefonu z prośbą o pomoc, ależy mieć
przygotowane następujące informacje:

Opis problemu

Wersja Windows lub systemu Mac OS

Rodzaj używanego urządzenia przenośnego, zgodnego
z normą IRDA

Numer seryjny i numer produktu urządzenia HP Fast InfraRed
Receiver

background image

14

HP Fast InfraRed Receiver

PO

Wykres diagnostyczny

Problem

Rozwiązanie

Wskaźnik stanu portu na

podczerwień nie zaświeca się.

Upewnij się, że drukarka jest w trybie

GOTOWE

, a port

na podczerwień, z którego się drukuje jest zgodny z

normą IRDA i działa w zasięgu operacyjnym opisanym w

części pt. „Wykonywanie zlecenia druku“ na stronie 10.

Upewnij się, że urządzenie HP Fast InfraRed Receiver

jest prawidłowo podłączone do drukarki.

Wydrukuj stronę konfiguracji drukarki. Sprawdź, czy

występuje pozycja „IR POD (IrDA Compliant)“ pod

hasłem Zainstalowane języki i opcje.

Nie można ustanowić połączenia

lub transmisja wydaje się trwać

dłużej niż zwykle.

Zastosuj urządzenie zgodne z normą IrDA; poszukaj

symbolu IRDA na urządzeniu, albo zobacz specyfikacje

dotyczące normy IRDa w instrukcji obsługi komputera.

Upewnij się, że system operacyjny komputera zawiera

sterownik na podczerwień, oraz że program

wykorzystuje odpowiedni sterownik drukarki

HP LaserJet. (Należy pamiętać, że wydruk złożonych

stron trwa dłużej.)

Umieść urządzenie HP Fast InfraRed Receiver w

zasięgu operacyjnym (zobacz „Wykonywanie zlecenia

druku“ na stronie 10) i upewnij się, że nic nie blokuje

połączenia. (Blokadą może być ręka, papier, książki, lub

nawet jasne światło).

Upewnij się, że oba porty na podczerwień są czyste

(wolne od kurzu i tłuszczu).

Jakiekolwiek jasne światło (światło słoneczne, światło z

żarówek, światło jarzeniowe, lub światło z pilota na

podczerwień, np. pilota do telewizora lub magnetowidu),

świecące bezpośrednio w jeden z portów na

podczerwień, może spowodować zakłócenia. Upewnij

się, że nie ma jasnego światła, świecącego

bezpośrednio na którykolwiek z portów na podczerwień.

Umieść urządzenie przenośne bliżej portu na

podczerwień drukarki.

background image

PO

HP Fast InfraRed Receiver

15

Drukarka drukuje tylko część

strony lub dokumentu.

Połączenie zostało przerwane w czasie transmisji.

Jeżeli urządzenie przenośne zostaje przemieszczone

w czasie transmisji, połączenie może zostać przerwane.

Urządzenie zgodne z normą IRDA zaprojektowane są

tak, aby uruchamiały się ponownie po chwilowych

przerwach w transmisji. Można ustanowić połączenie

ponownie w ciągu 40 sekund (zależnie od stosowanego

urządzenia przenośnego).

Zlecenie druku zostało prawidłowo

wysłane, ale drukarka nie drukuje.

Jeżeli połączenie zostaje przerwane zanim całe zlecenie

zostało przekazane drukarce (jeszcze nie rozpoczął się

druk), drukarka może nie podjąć drukowania.

Naciśnij przycisk

Anulowanie

pracy

, aby wyczyścić

pamięć drukarki. Następnie, umieść ponownie

urządzenie przenośne w zasięgu operacyjnym (zobacz

„Wykonywanie zlecenia druku“ na stronie 10) i wydrukuj

ponownie zlecenie.

Wskaźnik stanu urządzenia na

podczerwień wyłącza się w czasie

transmisji.

Być może, że połączenie zostało przerwane - należy

wznowić połączenie w ciągu 40 sekund.

Naciśnij przycisk

Anulowanie

pracy

, aby wyczyścić

pamięć drukarki. Następnie, umieść ponownie

urządzenie przenośne w zasięgu operacyjnym (zobacz

„Wykonywanie zlecenia druku“ na stronie 10) i wydrukuj

ponownie zlecenie.

Nie drukuje się zlecenie druku

PostScript™.

Sprawdź konfigurację na karcie PostScript w Windows:

sprawdź, czy Protokół ustawiony jest na AppleTalk i nie

jest wybrana pozycja Dane binarne.

Wykres diagnostyczny (ciąg dalszy)

Problem

Rozwiązanie

background image

16

HP Fast InfraRed Receiver

PO