HP LaserJet 4050 Printer series - Ustawianie drukowania w systemie Macintosh

background image

Ustawianie drukowania w systemie Macintosh

1

Uruchom program narzędziowy

Desktop Printer Utility

.

2

Kliknij

Printer (Infrared)

(Drukarka/na podczerwień)

w oknie

New Printer

(Nowa drukarka). Kliknij

OK

, a

następnie kliknij

Change

(Zmień).

3

W oknie

PostScript Printer Description

(Opis drukarki

PostScript), kliknij pożądaną drukarkę.

4

Z menu

File

(Plik), wybierz

Save

(Zachowaj).

5

W oknie

File Browser

(Przeglądarka plików), nadaj drukarce

nazwę, a następnie kliknij

Save

(Zachowaj).

6

Zakończ pracę programu narzędziowego

Desktop Printer

Utility

.

background image

10

HP Fast InfraRed Receiver

PO