HP LaserJet 4050 Printer series - Ustawianie drukowania w Windows 9x

background image

Ustawianie drukowania w Windows 9x

Przed uruchomieniem sterownika HP Fast InfraRed, należy
wykonać następujące czynności:

1

Z panelu

Drukarki

, wybierz drukarkę HP LaserJet jako

drukarkę standardową.

2

W tym samym panelu Drukarki, przejdź do Właściwości/
Szczegóły
i upewnij się, że wybrany jest Virtual Infrared
LPT Port
(Wirtualny port LPT na podczerwień).

3

Wybierz plik do drukowania.