HP LaserJet 4050 Printer series - Oœwiadczenie VCCI (Japonia)

background image

Oświadczenie VCCI (Japonia)

OSTRZEŻENIE

Używanie regulatorów, wykonywanie regulacji lub procedur innych
niż podane w niniejszej instrukcji obsługi, może narazić użytkownika
na działanie szkodliwego promieniowania.

background image

PO

HP Fast InfraRed Receiver

21