HP LaserJet 4050 Printer series Hjälp

background image

Svenska

HP LaserJet 4050, 4050 T,
4050 N och 4050 TN
Användarhandbok

background image
background image

HP LaserJet 4050, 4050 T,
4050 N och 4050 TN

Användarhandbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright Hewlett-Packard
Company 1999

Med ensamrätt.
Mångfaldigande, bearbetning
eller översättning utan
föregående skriftligt tillstånd är
förbjudet, utom i de fall då
upphovslagarna tillåter detta.

Första upplagan, februari 1999

Garanti

Uppgifterna i detta dokument
kan ändras utan meddelande.

Hewlett-Packard utfärdar
ingen som helst garanti
avseende dessa uppgifter.
HEWLETT-PACKARD
FRÅNSÄGER SIG
UTTRYCKLIGEN ALL
UNDERFÖRSTÅDD
GARANTI AVSEENDE
SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL.

Hewlett-Packard skall ej hållas
ansvarigt för några direkta,
indirekta eller oavsiktliga
skador, följdskador, eller andra
skador som kan uppstå genom
tillhandahållandet eller
användningen av dessa
uppgifter.

Varumärken

Adobe och PostScript är
varumärken som tillhör Adobe
Systems Incorporated och de
kan vara inregistrerade i vissa
jurisdiktioner.

Arial och Times New Roman är
i USA inregistrerade
varumärken som tillhör
Monotype Corporation.

Microsoft MS Windows,
Windows och Windows NT
är i USA inregistrerade
varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.

TrueType är ett amerikanskt
varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

är ett i USA

inregistrerat servicenamn som
tillhör amerikanska EPA.

background image

SW

iii