HP LaserJet 4050 Printer series - Skrivarens delar och deras placering

background image

Skrivarens delar och deras placering

Figur 1

Skrivarens delar (HP LaserJet 4050/4050 N, sedd framifrån)

Övre lucka

Kontrollpanel

Strömbrytare

Fack 1 (100 ark)

Övre

utmatningsfack

Ytterligare minne

kan installeras

här.

Fackens
nummer

Indikator för
pappersnivå

Fack 2

(500 ark, stängt)

background image

SW

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

5

Figur 2

Skrivarens delar (HP LaserJet 4050/4050 N, sedd bakifrån)

1

Bakre utmatningsfack (rak pappersbana)

2

Nätkontakt

3

Dammskydd

4

FIR-port

5

Parallellport

6

Nätverk, I/O-plats

7

10/100Base-TX (RJ-45) port

8

Minne (fler än ett DIMM-kort kan installeras)

9

Serieport

10 Port för tillbehör

11 Serienummer och modellnummer (på insidan av luckan)

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

background image

6

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

SW