HP LaserJet 4050 Printer series - Kontrollpanelens lampor

background image

Kontrollpanelens lampor

Lampa

Betydelse när tänd

Redo

Skrivaren är klar för utskrift.

Data

Skrivaren bearbetar data.

Åtgärda

Du måste åtgärda skrivaren. Läs i teckenfönstret.

Redo

Data

Åtgärda

Meny

Nästa val

– Värde +

Välj

Start

Avbryt

utskrift

Tecken-

fönster

med två

rader

REDO

Direkthjälp

background image

SW

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

13