HP LaserJet 4050 Printer series - Skrivarens direktanslutna hjälpsystem

background image

Skrivarens direktanslutna hjälpsystem

Skrivaren har ett direktanslutet hjälpsystem på kontrollpanelen,
som tillhandahåller anvisningar för lösning av de flesta skrivarfel.
Vissa felmeddelanden på kontrollpanelen växlar med anvisningar
för hur du öppnar direkthjälpen.

När ett frågetecken

[?]

visas i ett felmeddelande eller om ett

meddelande växlar med texten

TRYCK PÅ ? FÖR HJÄLP

ska du

trycka på knappen

[Nästa val]

val för att navigera genom en

anvisningssekvens.

Obs!

Tryck på

[Start]

för att avsluta direkthjälpen.

background image

SW

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

15