HP LaserJet 4050 Printer series - Skrivarprogram

background image

Skrivarprogram

En cd-skiva med skrivarprogram medföljer skrivaren.
I installationshandledningen finns installationsanvisningar.

Obs!

Läs filen ReadMe.txt som finns på cd-skivan för att få senaste
information.

Figur 5

Skrivarprogram

Obs!

Online-användarhandboken och en kopia av Adobe Acrobat
Reader (på engelska) finns på den andra av de två cd-skivorna.

Windows-

klient

Macintosh-

klient

Nätverks-

administratör

Windows-program
HP JetAdmin
Drivrutiner
HP FontSmart*
HP Resurshanterare**

Macintosh-program
Apple LaserWriter 8 Drivrutin***
PPD-filer
HP LaserJet Hjälpprogram*
Typsnitt*
Filer för Desktop Printer Utility

Guide***

Guide-filer***

Windows-program

Drivrutiner
HP FontSmart*

Macintosh-program

Apple LaserWriter 8 Drivrutin***
PPD-filer
HP LaserJet Utility*

* Dessa produkter finns inte för traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, koreanska och
japanska.

**HP Resurshanterare stöds endast på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, holländska,
traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, koreanska och japanska.

***Dessa produkter stöds endast på engelska.

background image

18

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

SW

Du måste installera de skrivardrivrutiner som finns på cd-skivan för
att kunna utnyttja alla skrivarens funktioner. HP rekommenderar att
du installerar de övriga programmen, men det går att använda
skrivaren utan dessa. I filen Readme finns ytterligare upplysningar.

Obs!

För nätverksadministratörer: HP JetAdmin och HP LaserJet
Resurshanterare ska endast installeras på nätverks-
administratörens dator. Läs in all annan tillämplig programvara på
servern och alla klientdatorena.

De senaste drivrutinerna, ytterligare drivrutiner och andra
programvaror finns på Internet (se sidorna HP Kundtjänst och
support längst fram i denna användarhandbok). Installations-
programmet för skrivarprogramvaran kontrollerar automatiskt om
datorn har Internet-åtkomst på vissa Windows-baserade datorer,
så att du får den allra senaste programvaran. Om du inte har
åtkomst till Internet finns anvisningar för hur du kan skaffa aktuell
programvara på sidorna HP Kundtjänst och support längst fram i
denna handbok.

I skrivarleveransen ingår en cd-skiva som innehåller HP LaserJet
Utskriftssystem. På cd-skivan finns programvara och drivrutiner
som kan användas av slutanvändare och nätverksadministratörer.
Filen ReadMe.wri innehåller de aktuellaste upplysningarna om
cd-skivan.

Utskriftssystemet inkluderar programvara som är avsedd för
slutanvändare med följande operativsystem:

Microsoft Windows 3.1x

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows NT 4.0

IBM OS/2, version 2.0 eller senare

Apple Mac OS 7 eller senare

AutoCad version 12–15

Ytterligare drivrutiner för Windows NT 3.51 finns på Internet.

background image

SW

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

19

Utskriftssystemet innehåller också programvara för nätverks-
administratörer som använder följande nätoperativsystem:

Novell NetWare 3.x eller 4.x

Microsoft Windows NT 4.0

AppleTalk (LocalTalk eller EtherTalk)

Du kan ladda ner programvara för nätverksadministration för UNIX,
IBM OS/2 och andra nätoperativsystem från Internet eller skaffa
dem från en HP-distributör. (Se sidorna HP Kundtjänst och support
längst fram i denna handbok.)

De drivrutiner och programvarukomponenter för slutanvändare och
administratörer som använder de ovan angivna miljöerna beskrivs
i följande avsnitt.

background image

20

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

SW