HP LaserJet 4050 Printer series - Programvara för nätverk

background image

Programvara för nätverk

HP JetAdmin

Programmet HP JetAdmin är huvudsakligen avsett för användare
som inte kan använda HP Web JetAdmin på grund av att de saknar
webbläsare eller för att de inte har någon av de serverplattformar
som kan användas i nätverket. HP JetAdmin ska endast installeras
på nätverksadministratörens dator. Du kan öppna HP JetAdmin
genom att klicka på knappen Start (peka på Inställningar, klicka
Kontrollpanelen och klicka sedan på ikonen HP JetAdmin) i
Windows 9x och Windows NT 4.0 eller från mappen för
programgruppen HP LaserJet. Du kan använda HP Web JetAdmin
för att utföra följande:

Installera, konfigurera och hantera skrivare som anslutits till
nätverket med HP JetDirect-skrivarservern.

Hantera och felsöka nätverksanslutna HP-skrivare och
HP-skrivarservrar.

Programvaran HP JetAdmin fungerar på följande nätverkssystem:

Microsoft Windows NT 4.0

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows NT 3.51*

Novell NetWare

HP-UX*

Solaris*

SunOS*

IBM OS/2*

Mac OS (via HP LaserJet Utility)

*Programvaran för dessa system finns inte på den cd-skiva som
medföljer skrivaren, men du kan ladda ner den från Internet. Om
du inte har tillgång till Internet finns anvisningar för hur du kan skaffa
denna programvara på sidorna HP Kundtjänst och support längst
fram i handboken.

Obs!

För nätverksadministratörer: Om skrivaren är ansluten till ett
nätverk måste den konfigureras för detta nätverk med HP JetAdmin
eller liknande nätprogramvara innan det går att skriva ut. (Se
installationshandledningen.)

background image

30

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

SW

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin är ett webbläsarbaserat hanteringsverktyg. Det
kan installeras och köras på följande system:

Microsoft Windows NT

HP-UX*

Sun Solaris*

*HP Web JetAdmin finns inte på cd-skivan som medföljer skrivaren,
men du kan läsa ner den från Internet på adress http://www.hp.com/
support/net_printing. Om du inte har tillgång till Internet finns
anvisningar för hur du kan skaffa denna programvara på sidorna
HP Kundtjänst och support längst fram i handboken.

När HP Web JetAdmin är installerat på en värdserver kan du öppna
programmet från klienterna via en av de webbläsare som kan
användas (t ex Microsoft Internet-utforskaren 3.x och 4.x eller
Netscape Navigator 3.x och 4.x) genom att bläddra till HP Web
JetAdmin-värden.

Du kan använda HP Web JetAdmin för att utföra följande:

Installera och konfigurera skrivare som anslutits till nätverket
med HP JetDirect-skrivarservern. Om du installerar HP Web
JetAdmin 5.0 eller senare, kommer programmet att konfigurera
Novell NetWare-parametrarna på HP JetDirect-skrivarservern
och NetWare-servern.

Hantera och felsöka nätverksskrivare från vilken dator som
helst.

Obs!

Se

HP JetDirect Skrivarserver Installationshandledning för

program

som finns på cd-skivan till skrivaren eller

nätverksprogrammet för att konfigurera skrivaren för dina behov.

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

31

2