HP LaserJet 4050 Printer series - Tillbehör och förbrukningsmaterial

background image

Tillbehör och förbrukningsmaterial

Du kan öka skrivarens funktionalitet med olika tillbehör.

Obs!

Du får den bästa prestandan om du endast använder tillbehör och
förbrukningsartiklar som är speciellt avsedda för denna skrivare.

Skrivaren stöder två EIO-kort (EIO är en förkortning av enhanced
input/output). Ett av dessa används i HP LaserJet 4050 N och
4050 TN för HP JetDirect 10/100Base-TX skrivarserverkortet.
Ytterligare tillbehör och alternativ finns. Beställningsinformation
finns på sidan 8.

background image

SW

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

7