HP LaserJet 4050 Printer series - Översikt

background image

Översikt

Det här kapitlet behandlar allmänna utskriftsprocedurer, t ex:

val av utmatningsfack

iläggning av i papper i facken

utskrift på papperets båda sidor med tillbehöret för dubbelsidig
utskrift

utskrift på specialpapper, t ex brevpapper och kuvert (inklusive
automatisk kuvertmatning med den extra kuvertmataren)

Kapitlet behandlar även en del avancerade typer av utskrifter
som till fullo utnyttjar skrivarens funktioner. Dessa procedurer är
”avancerade” eftersom de kräver att du ändrar inställningar i ett
tillämpningsprogram, i skrivardrivrutinen eller på skrivarens
kontrollpanel.

Med skrivardrivrutinen kan du:

skapa snabbinställningar som sparar skrivarinställningar för
olika slags utskrifter

skriva ut sidor som har en vattenstämpel i bakgrunden

skriva ut den första sidan av ett dokument på ett annat slags
papper än resten av sidorna

skriva ut flera sidor på ett enda pappersark

(Se ”Använd funktioner i skrivardrivrutinen” på sidan 59.)

Du kan använda Fack 1 på många olika sätt. Se ”Anpassa
användningen av Fack 1” på sidan 63.

Om du ofta använder olika slags papper, eller delar skrivaren
med andra personer, kan du skriva ut enligt typ och format för
att vara säker på att dokumenten alltid skrivs ut på rätt slags
papper. Se ”Skriv ut enligt papperets typ och format” på
sidan 65.

background image

32

Kapitel 2: Utskrift

SW