HP LaserJet 4050 Printer series - Anpassa användningen av Fack 1

background image

Anpassa användningen av Fack 1

Du kan anpassa Fack 1 efter dina utskriftsbehov.

Skrivaren kan ställas in för utskrift från Fack 1 så länge det finns
papper i detta fack, eller för utskrift endast från detta fack om den
papperstyp som finns i facket speciellt begärs. Ställ då in

FACK 1,

LÄGE=FÖRSTA

eller

FACK 1, LÄGE=MAGASIN

i menyn Pappershantering

på skrivarens kontrollpanel. (Utskriften kan gå något långsammare
vid utskrift från Fack 1 när inställningen är

FACK 1, LÄGE=FÖRSTA

.)

Fack 1, Läge=Första

Om det inte alltid finns papper i Fack 1, eller Fack 1 bara används
för manuell pappersmatning, bör du behålla standardinställningen,

FACK 1, LÄGE=FÖRSTA

i menyn Pappershantering.

FACK 1, LÄGE=FÖRSTA

innebär att skrivaren vanligen först

hämtar papperet från Fack 1, såvida detta inte är tomt eller
stängt.

Du kan emellertid ändå välja papper från andra fack genom att
uttryckligen välja ett annat fack i skrivardrivrutinen.

Fack 1, Läge=Magasin

FACK 1, LÄGE=MAGASIN

innebär att skrivaren behandlar Fack 1 på

samma sätt som de interna facken. Skrivaren hämtar i detta läge
papperet från det lägsta facket och uppåt (från facket med den
största kapaciteten till den lägsta) eller från det fack som
överensstämmer med den typ eller det format som du valt
i programvaran i stället för att först leta efter papperet i Fack 1.

När inställningen

FACK 1, LÄGE=MAGASIN

gäller, finns det ett

alternativ för att ställa in storlek och typ för Fack 1 i menyn
Pappershantering.

Du kan genom skrivardrivrutinen välja papperet från vilket fack
som helst (inklusive Fack 1) enligt typ, storlek eller källa.
Upplysningar om hur du skriver ut enligt papperets typ och
format finns på sidan 65.

background image

64

Kapitel 2: Utskrift

SW

Manuell pappersmatning från Fack 1

Funktionen för manuell matning gör att du kan skriva ut på
specialmaterial, t ex kuvert och brevpapper, från Fack 1.
Om du valt manuell matning sker utskriften enbart från Fack 1.

Välj manuell matning genom programvaran eller skrivardrivrutinen.
Du kan även aktivera manuell matning i menyn Pappershantering
på skrivarens kontrollpanelel.

Obs!

När du valt manuell matning, och inställningen är

FACK 1,

LÄGE=FÖRSTA

, skriver skrivaren ut automatiskt (om det finns papper

i facket). Om inställningen i stället är

FACK 1, LÄGE=MAGASIN

, visas

ett meddelande om att du ska fylla på papper i Fack 1, vare sig detta
fack innehåller papper eller inte. Genom detta kan du lägga i en
annan papperstyp vid behov. Tryck på

[Start]

för att skriva ut från

Fack 1.

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

65