HP LaserJet 4050 Printer series - Skriv ut enligt papperets typ och format

background image

Skriv ut enligt papperets typ och format

Du kan konfigurera skrivaren så att den väljer papper enligt typ
(t ex vanligt eller brevpapper) och format (t ex Letter eller A4) och
inte enligt källa (ett pappersfack).

Fördelar med att skriva ut enligt papperets typ och
format

Om du ofta använder olika papperstyper behöver du inte kontrollera
vilket papper som finns i de olika facken innan du skriver ut, om
facken ställts in på rätt sätt. Detta är speciellt användbart när
skrivaren delas och flera personer kan lägga i och ta bort papper.

Utskrift enligt typ och format är ett sätt att säkerställa att dokumenten
alltid skrivs ut på rätt papper. (Vissa skrivare har en funktion som
”spärrar” vissa fack så att det inte går att skriva ut på fel papper.
(Utskrift enligt typ och format gör att facken inte behöver spärras.)

Gör så här för att skriva ut enligt typ och format:

1

Ställ in och fyll på facken på rätt sätt. (Se avsnitten om påfyllning
av papper som börjar på sidan 34.)

2

Öppna menyn Pappershantering på skrivarens kontrollpanel
och välj papperets typ för de olika facken. Om du inte känner
till papperstypen (t ex finpapper eller returpapper) finns
uppgifter om papperstyp på etiketten på papperskartongen.

3

Välj inställningar för papperets storlek på skrivarens
kontrollpanel.

Fack 1: Om skrivaren är inställd till

FACK 1, LÄGE=MAGASIN

i menyn Pappershantering ska du även ställa in papperets
storlek på denna meny. Om det finns specialpapper i facket
ska du ställa in storleken på papperet som finns i facket
i menyn Utskrift. Anvisningar för att skriva ut på specialformat
finns på sidan 57.

Den extra kuvertmataren: Ställ in kuvertstorleken i menyn
Pappershantering.

Extra fack för 500 ark: Inställningarna för pappersformat
ställs in när papperet är rätt ilagt och du ställt in ratten för
pappersformat så att den överensstämmer med papperet
i facket. Om det finns papper i specialformat i facket ska du
ställa in pappersstorleken i menyn Utskrift, så att storleken
överensstämmer med storleken som finns i facket. Ställ in
ratten för pappersstorlek i facket till Custom (Special).
Anvisningar för att skriva ut på papper i specialformat finns
på sidan 57.

background image

66

Kapitel 2: Utskrift

SW

Övriga fack: Inställningarna för pappersformat ställs in när
papperet är rätt ilagt i facket. (Se avsnitten om påfyllning av
papper som börjar på sidan 35.)

4

Välj papperets typ och format i programvaran eller
skrivardrivrutinen.

Obs!

Inställningarna för typ och format kan även anges från HP Web
JetAdmin och HP JetAdmin när det gäller nätverksanslutna
skrivare. Se hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.

Vid utskrift enligt typ och format kan du behöva tömma eller stänga
Fack 1, eller ställa in

FACK 1, LÄGE=MAGASIN

i menyn

Pappershantering på skrivarens kontrollpanel. Ytterligare
upplysningar finns på sidan 63.

Inställningar i skrivardrivrutinen och tillämpningsprogram åsidosätter
inställningarna på kontrollpanelen. (Inställningarna i tillämpnings-
programmet åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen.)