HP LaserJet 4050 Printer series - Funktionen Behåll utskrift

background image

Funktionen Behåll utskrift

För att du ska kunna använda de funktioner för Behåll utskrift som
anges nedan måste du installera en hårddisk i skrivaren och
konfigurera drivrutinerna på rätt sätt.

Viktigt

Se till att du har identifierat dina utskrifter i skrivardrivrutinen innan
du skriver ut. Om du använder standardnamn kan dessa åsidosätta
tidigare utskrifter med samma standardnamn eller medföra att
utskriften tas bort.