HP LaserJet 4050 Printer series - Snabbkopiering

background image

Snabbkopiering

Funktionen för snabbkopiering skriver ut det antal dokumentkopior
du begär och lagrar en dokumentkopia på skrivarens hårddisk.
Du kan sedan skriva ut ytterligare kopior av detta dokument vid ett
senare tillfälle. Du kan stänga av denna funktion i drivrutinen.

Ytterligare upplysningar om hur du anger antalet snabbkopieringar
som ska lagras finns under alternativet

SNABBKOPIERING DOKUMENT

på sidan B-19.