HP LaserJet 4050 Printer series - Ta bort ett lagrat, snabbkopierat dokument

background image

Ta bort ett lagrat, snabbkopierat dokument

När en användare sänder ett snabbkopieringsdokument skriver
skrivaren över ett tidigare dokument som har samma namn. Om det
inte redan finns ett snabbkopieringsdokument med detta namn,
men skivaren behöver ytterligare diskutrymme, kan skrivaren ta
bort andra snabbkopieringsdokument och den börjar då med det
äldsta dokumentet. Det förvalda antalet snabbkopieringsdokument
som kan lagras är 32. Detta antal ställs in på kontrollpanelen
(se sidan B-19).

Obs!

Om du stänger av skrivaren och sedan slår på den försvinner alla
snabbkopierade dokument, alla korrekturlästa och väntande
dokument samt alla privata dokument.

Du kan också ta bort ett lagrat snabbkopieringsdokument från
kontrollpanelen eller i programmet HP Web JetAdmin eller
HP JetAdmin.

1

Tryck på

[Meny]

tills menyn

SNABBKOPIERING DOKUMENT

visas.

2

Tryck på

[Nästa val]

tills rätt utskrift visas.

Obs!

Om du använder en Macintosh kommer användarnamnet att visas
på den första raden i teckenfönstret och namnet på utskriften visas
på den andra raden. När du har valt lämpligt användarnamn genom
att ha tryckt på

[Nästa val]

ska du trycka på

[Värde]

tills det

dokumentnamn du vill ha visas.

3

Tryck på

[Välj]

för att välja dokumentet.

KOPIOR=1

visas.

4

Tryck på

[- Värde]

tills

TA BORT

visas.

5

Tryck på

[Välj]

för att ta bort dokumentet.

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

69