HP LaserJet 4050 Printer series - Skriv ut de återstående kopiorna av ett dokument s

background image

Skriv ut de återstående kopiorna av ett
dokument som sparats på hårddisken

Du kan skriva ut de återstående kopiorna av ett dokument som
sparats på skrivarens hårddisk genom kontrollpanelen.

1

Tryck på

[Meny]

tills menyn

SNABBKOPIERING DOKUMENT

visas.

2

Tryck på

[Nästa val]

tills rätt användare visas.

Obs!

Om du använder en Macintosh kommer användarnamnet att visas
på den första raden i teckenfönstret och namnet på utskriften visas
på den andra raden. När du har valt lämpligt användarnamn genom
att ha tryckt på

[Nästa val]

ska du trycka på

[Värde]

tills rätt utskrift

visas.

3

Tryck på

[Välj]

för att välja dokumentet.

KOPIOR=1

visas.

4

Tryck på

[- Värde +]

tills rätt antal kopior visas.

5

Tryck på

[Välj]

för att skriva ut dokumentet.

background image

70

Kapitel 2: Utskrift

SW