HP LaserJet 4050 Printer series - Lägg i papper i det extra facket för 500ark

background image

Lägg i papper i det extra facket för
500 ark

Tillbehörsfacket för 500 ark är Fack 3 på
HP LaserJet 4050 och 4050 N och
Fack 4 på HP LaserJet 4050 T och
4050 TN. Detta fack ställs in på ett
annat sätt än Fack 2 (sidan 35). Du kan
antingen använda fack 2 eller
tillbörsfacket för 500 ark i skrivaren.
Upplysningar om de pappersstorlekar
som stöds finns på sidan A-5.

Obs!

Undvik papperstrassel genom att aldrig
fylla på papper i facken under pågående
utskrift.

1 Dra ut facket och ta bort det från

skrivaren.

2 Om facket inte redan är inställt för rätt

pappersformat ska du trycka ihop
frigöringsmekanismen på den
vänstra ledaren och ställa in den
vänstra och högra ledaren så att de
överensstämmer med papperets
bredd.

3 Kläm ihop frigöringsmekanismen på

den bakre delen av den bakre
pappersledaren och skjut den till det
pappersformat du vill ha.

4 Fyll på papper i facket.

Fortsättning på nästa sida.

background image

40

Kapitel 2: Utskrift

SW

5 Kontrollera att papperet ligger plant

i alla fyra hörnen och under
nabbarna på pappersledarna.

6 Ställ in ratten på fackets högra sida,

så att detta stämmer överens med
den aktuella pappersstorleken.

Obs!

Inställningen av ratten justerar skrivarens
pappersavkännare. Denna inställning
justerar inte ledarna inuti facket.

7 Skjut försiktigt in facket i skrivaren.

Upplysningar om att skriva ut enligt
papperets typ och format finns på
sidan 65.

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

41