HP LaserJet 4050 Printer series - Lägg i papper i Fack 1

background image

Lägg i papper i Fack 1

Obs!

Undvik papperstrassel genom att aldrig
fylla på papper i facken under pågående
utskrift.

Fack 1 är ett universalfack som kan ta
emot olika slags material, bland annat
högst 100 pappersark, 10 kuvert eller
20 indexkort. Det kan hända att
skrivaren först hämtar material från
Fack 1. Anvisningar för att ändra på
detta finns på sidan 63. Upplysningar
om pappersstorlekar som stöds finns
på sidan A-3.

1 Öppna Fack 1.

2 Dra ut förlängningsdelen.

3 Ställ in ledarna till passande bredd

4 Lägg i papper i Fack 1.

5 Papperet ska ligga ligga jämnt, utan

att bukta sig, under hakarna på
ledarna och under markeringen.
Upplysningar om orientering finns på
sidan 46.

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

35