HP LaserJet 4050 Printer series - Ta bort ett lagrat dokument

background image

Ta bort ett lagrat dokument

Du kan ta bort dokument som lagrats på skrivarens hårddisk via
kontrollpanelen.

1

Tryck på

[Meny]

tills

PRIVAT/LAGRAD UTSKRIFT

visas.

2

Tryck på

[Nästa val]

tills rätt användare visas.

Obs!

Om du använder en Macintosh kommer användarnamnet att visas
på den första raden i teckenfönstret och namnet på utskriften visas
på den andra raden. När du har valt lämpligt användarnamn genom
att ha tryckt på

[Nästa val]

ska du trycka på

[Värde]

tills rätt utskrift

visas.

3

Tryck på

[Välj]

för att välja dokumentet.

KOPIOR=1

visas.

4

Tryck på

[- Värde]

tills

TA BORT

visas.

5

Tryck på

[Välj]

för att ta bort dokumentet.

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

75