HP LaserJet 4050 Printer series - Släpp en privat utskrift

background image

Släpp en privat utskrift

Användaren kan skriva ut ett privat dokument från kontrollpanelen.

1

Tryck på

[Meny]

tills menyn

PRIVAT/LAGRAD UTSKRIFT

visas.

2

Tryck på

[Nästa val]

tills rätt användare visas.

Obs!

Om du använder en Macintosh kommer användarnamnet att visas
på den första raden i teckenfönstret och namnet på utskriften visas
på den andra raden. När du har valt lämpligt användarnamn genom
att ha tryckt på

[Nästa val]

ska du trycka på

[Värde]

tills rätt utskrift

visas.

3

Tryck på

[Välj]

KOD:0000

visas.

4

Tryck på

[- Värde + ]

för att ändra den första siffran i koden och

tryck sedan på

[Välj]

. En

*

visas i stället för siffran. Upprepa

detta förfaringssätt för att ändra de återstående tre siffrorna
i koden.

KOPIOR=1

visas.

5

Tryck på

[- Värde +]

tills rätt antal kopior visas.

6

Tryck på

[Välj]

för att skriva ut dokumentet.

background image

72

Kapitel 2: Utskrift

SW