HP LaserJet 4050 Printer series - Utskrift med tillbehöret HPFast InfraRed Receiver

background image

Utskrift med tillbehöret HP Fast
InfraRed Receiver

HP Fast InfraRed Receiver gör att du kan skriva ut utan kabel-
anslutningar från en IRDA-kompatibel, bärbar enhet (t ex en laptop)
till HP LaserJet 4050, 4050 N, 4050 T eller 4050 TN.

Utskriftsanslutningen etableras genom att du placerar den sändande
infraröda porten (FIR) inom överföringsområdet. Lägg märke till att
anslutningen kan blockeras av ett objekt, t ex en hand, papper,
direkt solljus eller annat starkt ljus, som lyser direkt in i någon av
FIR-portarna.

Obs!

Ytterligare upplysningar finns i användarhandboken för HP Fast
InfraRed Receiver.