HP LaserJet 4050 Printer series - Papperets orientering

background image

Papperets orientering

I Fack 1 ska du lägga i papperet med utskriftssidan uppåt och den
övre kortsidan in mot skrivaren.

Figur 11

Papperets orientering i Fack 1

I alla andra fack ska du lägga papperet med utskriftssidan nedåt
och den övre kanten emot dig.

Figur 12

Papperets orientering i alla andra fack

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

47