HP LaserJet 4050 Printer series - Skriv ut etiketter

background image

Skriv ut etiketter

Använd bara OH-film som är avsedd för laserskrivare. Kontrollera
att etiketterna uppfyller rätt specifikationer (sidan A-3).

Gör detta:

Skriv ut en bunt med högst 50 etikettark från Fack 1 eller en
bunt på 50 till 100 etikettark från de andra facken.

Lägg i etiketterna i Fack 1 med utskriftssidan uppåt och den
övre kortsidan in mot skrivaren. Upplysningar om orientering
i andra fack visas i Figur 12 på sidan 46.

Pröva med att öppna det bakre utmatningsfacket (sidan 33) för
att förhindra buktning och andra problem.

Figur 14

Utskrift av etiketter

background image

54

Kapitel 2: Utskrift

SW

Gör inte detta:

Viktigt

Om du inte beaktar följande anvisningar kan skrivaren skadas.

Fyll inte facken med etiketter, eftersom dessa är tyngre än
papper.

Använd inte etiketter som lossnat från stödarket, etiketter som
är skrynkliga eller etiketter som är skadade på annat sätt.

Använd inte etiketter som har stödarket frilagt. (Etiketterna
måste täcka hela stödarket och det får inte finnas några frilagda
områden.)

Mata aldrig ett ark genom skrivaren mer än en gång. Det
självhäftande materialet är endast avsett att matas genom
skrivaren en gång.

Skriv inte ut på båda sidorna av etikettarket.

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

55