HP LaserJet 4050 Printer series - Skriv ut på kort samt på papper ispecialformat oc

background image

Skriv ut på kort samt på papper
i specialformat och tyngre papper

Du kan skriva ut på papper i specialformat från Fack 1 eller från
tillbehörsfacket för 500 ark. Pappersspecifikationer finns på
sidan A-2.

Obs!

Välj A5 eller B5 (ISO) som specialformat i skrivardrivrutinen för
Fack 2 och 3 (HP LaserJet 4050 T och 4050 TN) och tillbehörsfacket
för 500 ark. Inställningarna för dessa format är markerade i facket,
men egna inställningar måste göras i programvaran och på
skrivarens kontrollpanel.

Maximal pappersvikt är 199 g/m

2

för Fack 1 och 105 g/m

2

för facket

för 500 ark.

Obs!

Förhindra pappersbuktning och andra problem genom att skriva ut
tungt papper och papper i mycket små specialstorlekar från Fack 1
till det bakre utmatningsfacket. Öppna det bakre utmatningsfacket
för att använda detta (sidan 33).

Du kan ställa in en specialstorlek i taget på skrivarens kontrollpanel.
Lägg aldrig i material i olika specialstorlekar samtidigt i skrivaren.

Om du använder pappersstorlekar som är mindre än 127 mm ska
du mata in papperet i stående orientering (den korta sidan först).

Fack

Minsta storlek

Största storlek

Fack 1

76 x 127 mm

216 x 356 mm

Extra fack för 500 ark

148 x 210 mm

216 x 356 mm

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

57

Riktlinjer för utskrift på papper i specialformat

Skriv aldrig ut på papper som är smalare än 76 mm eller kortare
än 127 mm.

Ställ in sidmarginalerna på minst 4,23 mm från kanterna.

Mata in den korta sidan först.

Ställ in specialstorlekar

När det finns papper i specialformat i skrivaren ska du välja
storleksinställningarna i tillämpningsprogrammet (det bästa sättet),
skrivardrivrutinen eller på skrivarens kontrollpanel.

Obs!

Inställningar i skrivardrivrutinen och tillämpningsprogram
åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. (Inställningarna
i tillämpningsprogrammet åsidosätter inställningarna i skrivar-
drivrutinen.)

Figur 16

Utskrift på papper i specialformat

X (framkant)

Y (sidokant)

Mata in den korta

sidan först

background image

58

Kapitel 2: Utskrift

SW

Om du inte kan göra inställningarna i programvaran ska du göra
dem på kontrollpanelen:

1

Öppna menyn Utskrift och ställ in

KONFIG SPECIALPAPPER=JA

.

2

Välj tum eller millimeter som måttenhet i menyn Utskrift.

3

Ställ in X-dimensionen (papperets framkant) enligt Figur 16
i menyn Utskrift. X kan vara 76 till 216 mm.

4

Ställ in Y-dimensionen (papperets sidkant) enligt Figur 16. Y kan
vara 127 till 356 mm.

5

Om du lagt specialpapper i Fack 1 och inställningen är

FACK 1,

LÄGE=MAGASIN

ska du ställa in

FACK 1, STORLEK=SPEC

i menyn

Pappershantering på skrivarens kontrollpanel. Se ”Anpassa
användningen av Fack 1” på sidan 63.

Om du lagt i specialpapper i det extra facket för 500 ark måste
ratten vara inställd till Custom (Special) (sidan 39).

6

I programvaran ska du välja Special som pappersstorlek.

Om specialpapperet t ex är 203 x 254 mm ska du ställa in
X=203 millimeter och Y=254 millimeter.

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

59