HP LaserJet 4050 Printer series - Skriv ut på OH-film

background image

Skriv ut på OH-film

Använd bara OH-film som är avsedd för laserskrivare. Specifikationer
för OH-film finns på sidan A-10.

Lägg i OH-filmen i Fack 1 med utskriftssidan uppåt och överkanten
in mot skrivaren.

Du kan skriva ut en bunt med 50 till 100 OH-filmark från de andra
facken. Fyll inte de andra facken helt och hållet med OH-film,
eftersom denna är tyngre än papper. Orienteringen i de andra
facken visas i Figur 12 på sidan 46.

Undvik att OH-filmarken blir för varma eller att de fastnar
i varandra genom att mata ut dem till det övre utmatningsfacket.
Det bakre utmatningsfacket måste vara stängt (sidan 32) när
du använder det övre utmatningsfacket. Ta bort OH-filmarken
allteftersom de skrivs ut.

Lägg OH-filmen på ett plant underlag och låt den svalna sedan
du tagit ut den ur skrivaren.

Figur 15

Utskrift på OH-film

background image

56

Kapitel 2: Utskrift

SW