HP LaserJet 4050 Printer series - Utskrift på brevpapper, hålat och förtryckt papper

background image

Utskrift på brevpapper, hålat och förtryckt
papper

Vid utskrift på brevpapper, hålat eller förtryckt papper är det viktigt
att du lägger i papperet i rätt riktning i facken. Avsnittet ”Papperets
orientering” innehåller anvisningar för detta.

background image

46

Kapitel 2: Utskrift

SW