HP LaserJet 4050 Printer series - Välj utmatningsfack

background image

Välj utmatningsfack

Skrivaren har två utmatningsfack: det bakre utmatningsfacket och
det övre utmatningsfacket. Det bakre utmatningsfacket måste vara
stängt när du använder det övre utmatningsfacket. Öppna det bakre
utmatningsfacket när du vill använda detta.

Om det blir problem med papperet som kommer ut ur det övre
utmatningsfacket, t ex onormal buktning, ska du pröva med att
skriva ut från det bakre utmatningsfacket.

Undvik papperstrassel genom att aldrig öppna eller stänga det
bakre utmatningsfacket under pågående utskrift.