HP LaserJet 4050 Printer series - Skriv ut till det övre utmatningsfacket

background image

Skriv ut till det övre utmatningsfacket

Det övre utmatningsfacket leverar papperet med utskriftssidan
nedåt i rätt ordning. Detta fack bör användas för de flesta utskrifter
och det rekommenderas för utskrift av följande:

kontinuerlig utskrift av fler än 50 pappersark

OH-film

Figur 6

Övre utmatningsfack

background image

SW

Kapitel 2: Utskrift

33