HP LaserJet 4050 Printer series - Rutinunderhåll

background image

Rutinunderhåll

Hewlett-Packard rekommenderar att endast av en HP auktoriserad
servicetekniker utför service på skrivaren. Du ska emellertid själv
byta ut vissa delar när meddelandet

UTFÖR UNDERHÅLL PÅ SKRIVAREN

visas i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel.

Detta meddelande visas varje gång 200 000 sidor skrivits ut.
Du kan skriva ut en konfigurationssida för att ta reda på hur många
sidor som skrivits ut (sidan 136).

Anvisningar för beställning av underhållssatsen för skrivaren finns
på sidan 11. Satsen innehåller:

en fixeringsenhet

en överföringsvals

matningsvalsar

nödvändiga anvisningar

Obs!

Underhållssatsen för skrivaren är en förbrukningsartikel och täcks
inte av garantin.

background image

88

Kapitel 3: Skrivarunderhåll

SW

background image

SW

Kapitel 4: Problemlösning

89

4