HP LaserJet 4050 Printer series - HP:s policy för tonerkassetter som inte kommer frå

background image

HP:s policy för tonerkassetter som inte
kommer från HP

Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera användningen
av tonerkassetter som inte kommer från HP, vare sig dessa är nya
eller påfyllda. HP kan varken påverka deras utförande eller
kontrollera deras kvalitet, eftersom de inte är HP-produkter.

Följ anvisningarna i kassettkartongen för att installera en ny
HP tonerkassett och för att avyttra en använd kassett (och skicka
den för återvinning).