HP LaserJet 4050 Printer series - Åtgärda papperstrassel

background image

Åtgärda papperstrassel

Om det visas ett meddelande om papperstrassel på skrivarens
kontrollpanel ska du leta efter papper som fastnat på de ställen som
anges i Figur 19 och sedan läsa anvisningen för hur du åtgärdar
problemet. Du kan behöva leta efter papper som fastnat på fler
ställen än vad som anges i meddelandet. Om det inte är uppenbart
var papperet fastnat ska du först undersöka omådet under
tonerkassetten.

När du åtgärdar papperstrassel ska du vara försiktig så att du inte
river sönder papperet. Om en liten pappersbit blir kvar i skrivaren
kan det uppstå papperstrassel igen. Om det ofta förekommer
papperstrassel ska du läsa på sidan 102.

Obs!

Du måste öppna och stänga den övre luckan på skrivaren för att ta
bort ett meddelande om papperstrassel.

background image

SW

Kapitel 4: Problemlösning

91

Papperstrassel kan uppstå på följande ställen:

Figur 19

Ställen där det kan förekomma papperstrassel

1

Utmatningsområden (övre och bakre).
Gå till sidan 99.

2

Området runt övre luckan.
Gå till sidan 96.

3

Området vid tonerkassetten. Gå till sidan 98.Gå till sidan 98.

4

Området runt inmatningsfacket (den extra kuvertmataren).
Gå till sidan 94.

5

Områden runt inmatningsfacken.
Gå till sidan 92.

6

Tillbehör för dubbelsidig utskrift.
Gå till sidan 100.

Obs!

Det kan finnas lös toner i skrivaren när det förekommit
papperstrassel, men denna bör försvinna sedan du skrivit ut
några sidor.

1

2

3

4

5

6

background image

92

Kapitel 4: Problemlösning

SW