HP LaserJet 4050 Printer series - Åtgärda papperstrassel i enheten för dubbelsidig u

background image

Åtgärda papperstrassel i enheten för
dubbelsidig utskrift

1

Öppna den bakre luckan på enheten
för dubbelsidig utskrift.

2

Dra försiktigt ut allt papper ur
enheten.

3

Öppna och stäng den övre luckan för
att ta bort meddelandet om
papperstrassel.

4

Om meddelandet inte försvinner ska
du ta bort enheten för dubbelsidig
utskrift genom att lyfta upp den något
och dra ut den ur skrivaren.

5

Ta bort papper som ligger ovanpå
Fack 2 från skrivarens baksida. (Du
kan behöva sträcka in händerna i
skrivaren.)

Fortsättning på nästa sida.

background image

SW

Kapitel 4: Problemlösning

101

6

Dra försiktigt ut allt papper ur
enheten för dubbelsidig utskrift.

7

Vänd på enheten och ta bort allt
papper.

8

Skjut in enheten för dubbelsidig
utskrift i skrivaren.

9

Öppna och stäng den övre luckan för
att ta bort meddelandet om
papperstrassel.

Om meddelandet inte försvinner finns
det mera papper som fastnat i skrivaren.
Leta då på ett annat ställe sidan 90.

background image

102

Kapitel 4: Problemlösning

SW