HP LaserJet 4050 Printer series - Åtgärda papperstrassel i området runt den övre luc

background image

Åtgärda papperstrassel i området runt den
övre luckan

1

Öppna den övre luckan och ta bort
tonerkassetten.

Viktigt

Undvik skador på tonerkassetten
genom att inte utsätta den för ljus i mer
än några minuter.

2

Använd det gröna handtaget för att
lyfta pappersbrickan.

3

Dra försiktigt ut papperet ur skrivaren.
Var försiktig så att du inte drar sönder
det!

Obs!

Undvik att spilla toner. Använd en torr,
luddfri trasa för att torka upp all lös toner
som kan ha ramlat ner i skrivaren
(sidan 83).

Om lös toner ramlar ner i skrivaren kan
det uppstå tillfälliga problem med
utskriftskvaliteten. Den lösa tonern bör
försvinna från pappersbanan sedan du
skrivit ut några sidor.

Om du får toner på kläderna ska du
torka bort den med en torr trasa. Tvätta
sedan kläderna i kallt vatten. (Varmt
vatten gör att tonern fastnar i tyget.)

Fortsättning på nästa sida.

background image

SW

Kapitel 4: Problemlösning

97

4

Sätt tillbaka tonerkassetten och
stäng den övre luckan.

Om meddelandet inte försvinner finns
det mera papper som fastnat i skrivaren.
Leta då på ett annat ställe sidan 90.

Obs!

Om meddelandet

NY TONERKASSETT =

NEJ

visas ska du bortse från

meddelandet när du tar ut
tonerkassetten för att åtgärda
papperstrassel skrivaren.

background image

98

Kapitel 4: Problemlösning

SW