HP LaserJet 4050 Printer series - Åtgärda papperstrassel i området runt tonerkassett

background image

Åtgärda papperstrassel i området runt
tonerkassetten

1

Om du får ett meddelande om
papperstrassel sedan du har följt
anvisningarna i användarhandboken
för att åtgärda papperstrassel ska du
öppna den övre luckan och ta ut
tonerkassetten.

2

Öppna Fack 1.

3

Fatta tag i det gröna handtaget och
lyft upp plattan och ta bort allt papper
som fastnat.

4

Ta bort plattan som sitter framför
öppningen och kontrollera om det
finns papper som fastnat bakom
denna. Ta bort eventuellt papper.

5

Vrid pappersledaren för att se om det
finns papper som fastnat bakom
denna. Ta bort eventuellt papper.

Sätt tillbaka plattan och tonerkassetten.
Stäng Fack 1 och den övre luckan.

background image

SW

Kapitel 4: Problemlösning

99