HP LaserJet 4050 Printer series - Åtgärda papperstrassel i utmatningsområdena

background image

Åtgärda papperstrassel i
utmatningsområdena

Obs!

Om det mesta papperet finns inne i
skrivaren bör du ta bort det genom det
övre utmatningsområdet. Gå till
sidan 96.

1

Öppna det bakre utmatningsfacket.

2

Fatta tag i papperets båda sidor och
dra försiktigt ut det ur skrivaren. (Det
kan finnas lös toner på papperet. Var
försiktig så att du inte får toner på dig
själv och se till att den inte ramlar ner
i skrivaren.)

Obs!

Om det är svårt att avlägsna papperet
ska du pröva med att öppna den övre
luckan helt så att trycket på papperet
minskar.

3

Stäng det bakre utmatningsfacket.
Öppna och stäng den övre luckan för
att ta bort meddelandet om
papperstrassel.

Om meddelandet inte försvinner finns
det mera papper som fastnat i skrivaren.
Leta då på ett annat ställe sidan 90.

background image

100

Kapitel 4: Problemlösning

SW