HP LaserJet 4050 Printer series - Felmeddelanden för mopydisk

background image

Felmeddelanden för mopydisk

Nedanstående tabell innehåller en lista över de nummer för diskfel
som rapporteras på felsidan Sortera i skrivaren eller Disk för
dokumentlagring, som skrivs ut när ett feltillstånd föreligger. Använd
HP Resurshanterare för att hantera disken (se sidan 25).

Felmeddelanden för mopydisk

Nummer
för diskfel

Felbeskrivning

Lösning

1

Ingen diskvolym - den kan vara
oinitialiserad.

• Hårddisk: Initialisera hårddisken. Byt ut

hårddisken om problemet kvarstår.

• RAM-disk: Stäng av och slå på skrivaren.

3

En begärd fil eller en katalog
hittades inte.

• Data kan vara förstörda, ta bort det

dokument som förorsakade felet.

5

Ogiltigt antal byte angivet i en
begäran om läsning eller
skrivning.

• Data kan vara förstörda, ta bort det

dokument som förorsakade felet.

6

Ett försök gjordes att skapa en
fil eller en katalog som redan
finns.

• Användaren kan ha sänt ett användarnamn

som namnet på en befintlig katalog. Ändra
användarnamnet i drivrutinen och sänd
utskriften igen.

15

Felaktig disk

• Hårddisk: Initialisera hårddisken. Byt ut

hårddisken om problemet kvarstår.

16

Ingen volymetikett

• Hårddisk: Initialisera hårddisken. Byt ut

hårddisken om problemet kvarstår.

23

Felaktig sökbegäran - den
resulterande förskjutningen
kan vara negativ.

• Data kan vara förstörda, ta bort det

dokument som förorsakade felet.

24

Oväntat internt fel

• Data kan vara förstörda, ta bort det

dokument som förorsakade felet.

• Problem med diskmedia - initialisera

hårddisken eller starta om för att initialisera
om RAM-disken.

• Byt ut hårddisken om problemet på

hårddisken kvarstår.

background image

116

Kapitel 4: Problemlösning

SW

55

Felaktigt filsystem

• Data kan vara förstörda, ta bort det

dokument som förorsakade felet.

• Problem med diskmedia - initialisera

hårddisken eller starta om för att initialisera
om RAM-disken.

• Byt ut hårddisken om problemet på

hårddisken kvarstår.

56

Hårddisken fungerar inte

• Byt ut hårddisken.

59

Det högsta tillåtna antalet
kataloger har uppnåtts

Det går endast att skapa ett visst antal
kataloger på en disk. Lagrade dokument finns
i kataloger som skapats för varje användare.
Lös detta problem så här:

• Ta bort alla dokument som lagrats för en

användare. Den fasta programvaran tar
automatiskt bort en användarkatalog som
inte innehåller några lagrade dokument.

• Ta bort andra kataloger på disken.

70

Diskfel

• Kontakta din HP-service- och

supportrepresentant.

Felmeddelanden för mopydisk (fortsättning)

Nummer
för diskfel

Felbeskrivning

Lösning

background image

SW

Kapitel 4: Problemlösning

117