HP LaserJet 4050 Printer series - Felsökning av skrivarens hårddisk

background image

Felsökning av skrivarens hårddisk

Felsökning av skrivarens hårddisk

Fel

Förklaring

Skrivaren känner inte
av hårddisken

Stäng av skrivaren och kontrollera att hårddisken är rätt isatt och
att den sitter fast ordentligt. Skriv ut en konfigurationssida för att
kontrollera att skrivaren känner av hårddisken.

Disken är inte
initialiserad.

DISKEN x INTE

INITIALISERAD

Använd Windowsprogrammet HP Resurshanteraren eller
Macintoshprogrammet HP LaserJet Utility för att initialisera disken.

Diskfel.

EIO x DISKEN

FUNGERAR EJ

Stäng av skrivaren och kontrollera att EIO-disken är rätt isatt och
att den sitter fast ordentligt. Om meddelandet på kontrollpanelen
inte försvinner måste disken bytas ut.

Disken är
skrivskyddad.

DISK ÄR

SKRIVSKYDDAD

Det går inte att lagra teckensnitt och blanketter på disken när denna
är skrivskyddad. Använd Windowsprogrammet HP LaserJet
Resurshanteraren eller Macintoshprogrammet HP LaserJet Utility
för att initialisera disken.

Du försökte använda ett
teckensnitt som finns
på disken, men
skrivaren ersatte det
med ett annat
teckensnitt.

Om du använder PCL ska du skriva ut sidan med PCL-teckensnitt
och kontrollera att teckensnittet finns på disken. Om du använder
PS ska du skriva ut sidan med PS-teckensnitt och kontrollera att
teckensnittet finns på disken. Om teckensnittet inte finns på disken
ska du använda HP Resurshanteraren eller Macintoshprogrammet
HP LaserJet Utility för att ladda ner teckensnittet.

background image

130

Kapitel 4: Problemlösning

SW