HP LaserJet 4050 Printer series - Kommunikation med tillbehöret HPJetDirect Skrivar

background image

Kommunikation med tillbehöret
HP JetDirect Skrivarserver

Om skrivaren innehåller en inbyggd HP JetDirect-skrivarserver, och
du inte kan kommunicera med skrivaren via nätverket, ska du
kontrollera skrivarserverns funktionalitet. Kontrollera konfigurations-
sidan för HP JetDirect. (Anvisningar för utskrift av konfigurations-
sidan finns på sidan 135.) Om meddelandet ”I/O-KORT REDO” inte
visas på konfigurationssidan för HP JetDirect ska du läsa avsnittet
om felsökning i

HP JetDirect Skrivarserver Installationshandledning

för program.