HP LaserJet 4050 Printer series - Konfigurationssidan

background image

Konfigurationssidan

Använd konfigurationssidan för att visa aktuella skrivarinställningar,
utföra felsökning för skrivarproblem och för att kontrollera
installationen av tillbehör, t ex minne (DIMM), pappersfack och
skrivarspråk.

Obs!

Om det finns ett installerat HP JetDirect-skrivarserverkort
(HP LaserJet 4050 N och 4050 TN) skrivs även en
konfigurationssida för HP JetDirect ut.

Skriv ut en konfigurationssida:

1

Tryck på

[Meny]

tills

INFORMATION

visas.

2

Tryck på

[Nästa val]

tills

SKRIV UT KONFIGURATION

visas.

3

Tryck på

[Välj]

för att skriva ut konfigurationssidan.

Figur 21 visar ett exempel på en konfigurationssida. Numren i
exemplet motsvarar numren i tabellen. Konfigurationssidans
innehåll varierar, beroende på vilka tillbehör som för närvarande är
installerade i skrivaren.

background image

SW

Kapitel 4: Problemlösning

137

Figur 21

Exempel på konfigurationssida

1

Skrivarinformation

Visar serienumer, HP JetSend IP-adresser, antal sidor och
andra uppgifter om skrivaren.

2

Händelselogg

Visar antalet poster i loggen, det maximala antalet poster som
kan visas och de tre sista posterna.

3

Installerade typer och
tillbehör

Visar alla installerade skrivarspråk (t ex PCL och PS), de
alternativ som är installerade i varje DIMM-plats och
EIO-plats.

4

Minne

Visar skrivarminnet, arbetsytan i PCL-drivrutinen (Driver Work
Space = DWS) och uppgifter om I/O-buffert och Spara
resurser.

5

Säkerhet

Visar status för låsning av kontrollpanelen, lösenord för
kontrollpanelen och diskenhet.

6

Pappersfack och tillbehör

Visar storleksinställningarna för alla fack och installerade
tillbehör.

7

HP TonerGauge

Visar mängden toner i tonerkassetten.

background image

138

Kapitel 4: Problemlösning

SW