HP LaserJet 4050 Printer series - Menykartan

background image

Menykartan

Skriv ut en menykarta för att se vilka menyer och tillbehör som för
närvarande finns på skrivarens kontrollpanel:

1

Tryck på

[Meny]

tills

INFORMATION

visas.

2

Tryck på

[Nästa val]

tills

SKRIV UT MENYKARTA

visas.

3

Tryck på

[Välj]

för att skriva ut menykartan.

Förvara sedan menykartan som referens i närheten av skrivaren.
Menykartans innehåll varierar, beroende på vilka alternativ som
installerats i skrivaren. (Många av värdena kan dessutom
åsidosättas från skrivardrivrutinen eller ett tillämpningsprogram.)

En fullständig lista över alternativen på kontrollpanelen och de
möjliga värdena. Gå till sidan B-1. Anvisningar för att ändra en
inställning på kontrollpanelen finns på sidan 15.

background image

136

Kapitel 4: Problemlösning

SW