HP LaserJet 4050 Printer series - Service under och efter garantiperioden

background image

Service under och efter garantiperioden

Om skrivarhårdvaran inte fungerar under garantiperioden ska
du kontakta en av HP auktoriserad service- eller support-
representant. (Se sidorna om HP Kundtjänst och support
i början av handboken.)

Om skrivarhårdvaran inte fungerar efter garantiperioden, och
du har ett HP Underhållsavtal eller HP Support Pack, ska du
begära service enligt avtalet.

Om du inte har HP Underhållsavtal eller HP Support Pack ska
du kontakta en av HP auktoriserad service- eller support-
representant. (Se sidorna om HP Kundtjänst och support
i början av handboken.)

Om du skickar in utrustning för service ska du följa riktlinjerna för
förpackning av skrivaren vid retur på nästa sida.

Obs!

Upplysningar om erbjudanden från HP Kundtjänst och support finns
längst fram i denna användarhandbok.

background image

140

Kapitel 5: Service och support

SW